Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αζαζέλ
που με βοήθησε στην αναθεώρηση των διαλογισμών.


Βασικοί

Ενδιάμεσοι

Προχωρημένοι

Πληροφορίες


Αναδρομή Προηγούμενης Ζωής

Άνοιγμα και Διαλογισμός των Κέντρων Ενακοής

Ανοίγοντας την Ψυχή

Αύρα Προστασίας

Βασικές Αναπνοές Γιόγκα

Διαλογισμός για Απώλεια Βάρους

Διαλογισμός Ενέργειας

Διαλογισμός Ήχου

Διαλογισμός στα Σημεία Ενόρασης

Διαλογισμός Φλόγας

Επιστρέφοντας Κατάρες (Μέρος 1ο)

Επιστρέφοντας Κατάρες (Μέρος 2ο)

Ευθυγράμμιση των Τσάκρα

Εύκολος Στροβιλισμός Τσάκρα

Η Ενέργεια της Ψυχής

Θεμελιώδης Διαλογισμός

Κατευθύνοντας την Ενέργεια

Πλήρης Διαλογισμός Τσάκρα

Πώς να καθαρίζετε την Αύρα σας

Πώς να κλείσετε τα Τσάκρα σας

Σατανικός Διαλογισμός Κενού

Σατανισμός και Διαλογισμός Ισχύος

Στάδιο Ύπνωσης

Σωματική Γιόγκα

Το Σατανικό Ροζάριο


Αναπνοή Τσάκρα

Ανοίγοντας τα Παρατηρητήρια

Ανοίγοντας Φραγμένα Τσάκρα

Διαβάζοντας τις Σκέψεις των Άλλων

Διαλογισμός Ανoδικής Ενέργειας

Διαλογισμός από τον Σατανά

Διαλογισμός Αστεριού της Άσταρωθ / Μερ Κα Μπα

Διαλογισμός Βασιλιά και Βασίλισσας

Διαλογισμοί για Αστρική Προβολή

Διαλογισμός για Ενδυνάμωση της Αύρας

Διαλογισμός Δίδυμων Όφεων

Διαλογισμός Επίφυσης

Διαλογισμός Μονού Όφη

Διαλογισμός Μπλε Φωτός

Διαλογισμός Ράουμ

Διαλογισμός στον Σατανά

Διαλογισμός στους Ήχους των Τσάκρα

Διαλογισμός Σφαίρας Φωτός

Διαλογισμός Χρωμάτων

Εκτόπλασμα

Η Αύρα

Κυκλοφορώντας την Ενέργεια

Οι Διαλογισμοί του Νεκρονομικού

Προκαταρκτικοί Διαλογισμοί για την Επίκληση των Στοιχείων

Ρούνοι

Σατανική Τηλεπαθητική Επικοινωνία

Συγχώνευση Αστρικής Συνείδησης

Τα Μαγικά Τετράγωνα του Σατανά


Αέρας

Αιθέρας

Αντλώντας Ενέργεια

Απελευθερώνοντας την Ψυχή

Γη

Διαλογισμός Αναπνοής 3ου Ματιού και Επίφυσης

Διαλογισμός στο Πνεύμα

Εξωτερική Συγκέντρωση των Στοιχείων

Επεκτείνοντας την Σουσούμνα

Επίκληση των Στοιχείων

Η Διαίρεση της Ψυχής

Κυκλοφορώντας τα Στοιχεία

Νερό

Περιστρέφοντας τα Στοιχεία

Προχωρημένη Περιστροφή Τσάκρα

Πυροκίνηση

Αποκόλληση ανεπιθύμητων Οντοτήτων από την Αύρα

Σατανική Θεραπεία

Συγκεντρώνοντας τα Στοιχεία

Συντονίζοντας τα Τσάκρα μέσω Δονήσεων

Τηλεκίνηση

Το Μέγα Έργον

Φωτιά

Χρησιμοποιώντας Λέξεις Ισχύος: Απελευθερώνοντας την Ψυχή


ΑΟΥΜ

Αντεπίθεση

Βασικό Πρόγραμμα Διαλογισμού

Διαγράμματα των Τσάκρα

Δύναμη

Εγκεφαλικά Κύματα

Ειδικοί Διαλογισμοί

Η Δύναμη του Ψαλμού

Μπάντας

Ξεπερνώντας Εμπόδια

Οι περισσότερες Μαγικές Λειτουργίες δεν υλοποιούνται με την Πρώτη

Οι Πτυχές της Ψυχής

Οι Ώρες της Δραστηριότητας των Τσάκρα

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με την Επίκληση Στοιχείων

Προετοιμάζοντας τον Νου για Διαλογισμό

Προστατεύοντας τον Εαυτό σας

Προχωρημένη Σατανική Μαγεία

Τα Τσάκρα

Τα Φτερά της Ψυχής

Το Τρίτο Μάτι

Ύπνωση

*Εικόνα από τον Quercus