Ποίημα του Σατανά III

Εγώ δημιούργησα τους ανθρώπους του χρόνου
Τις επτά γαίες και τους επτά ουρανούς.
Αυτοί είναι οι ήλιοι μου που λάμπουν στους κόσμους
Καθοδηγώ τους μπερδεμένους και τα μυστικά μου είναι κρυμμένα
Εγώ είμαι αυτός που δημιουργεί στις μήτρες όπως επιθυμώ.

Οι άνθρωποι και εγώ κάναμε τα θαύματά μου να εμφανιστούν στις δημιουργίες μου.
Είμαι το ων των όντων και όλων των όντων.
Είμαι αυτός ικανοποιώ όλους τους κόσμους με τις δημιουργίες μου.
Είμαι ο Θεός των Θεών και όλων των βασιλείων.
Όλοι οι ουρανοί είναι από τις εφευρέσεις μου.
Είμαι αυτός που το μυστικό του δοξάζεται.
Σε εμένα απευθύνονται οι ευχαριστίες, δοξάστε με, δοξασμένη είναι η ύπαρξή μου.

Έτσι λέγει ο Σατανάς


Πίσω στις διδαχές του Σατανά