Η Αλήθεια για το "Σεμχαμεφόρας"

Υπάρχουν πολλοί Σατανιστές που λανθασμένα πιστεύουν ότι το "Σεμχαμεφόρας" (Shemhamephorash) σημαίνει "Χαίρε Σατανά". Κάτι τέτοιο έχει προωθηθεί από την Εκκλησία του Σατανά του Αντόν ΛαΒέι και δεν διαφέρει σε τίποτα από την δική τους εκδοχή των εβραϊκών γραμμάτων που περιβάλλουν τον Μπαφομέτ (ο κύκλος κατά παράδοσιν, όταν περιβάλλει κάτι, το δεσμεύει). Ο "Λεβιάθαν" είναι μια εβραϊκή λέξη για την εβραϊκή δύναμη.


Ψαλμός 74:14

"Εσύ σύντριψες τα κεφάλια του Λευιάθαν· τον έδωσες βρώση στον λαό, που κατοικεί σε ερήμους."


Το παραπάνω χωρίο συμβολίζει την δύναμη που έλαβαν οι Εβραίοι από τον "θεό" τους.


Επιπλέον, το εβραϊκό όνομα "Λευί" όπως και το "Κοέν" εξυψώνεται στα εβραϊκά, καθώς κατάγεται από την φυλή του Λευί (εβραϊκή ιερατική φυλή) και του δίνονται ειδικά καθήκοντα στον εβραϊκό ναό. Η λέξη "Σεμχαμεφόρας" δεν είναι Σατανική. Οι "Σημ", "Χαμ" και "Ιάφεθ" ήταν γιοι του βιβλικού "Νώε". Κάθε ηλίθιος μπορεί να δει την σύνδεση.


Στην Γένεση 5:32, οι γιοι του Νώε αναφέρονται με την ίδια ακριβώς σειρά που αναφέρεται στην διατύπωση του "Σεμχαμεφόρας". "Και ο Νώε ήταν πεντακοσίων ετών- και ο Νώε γέννησε τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ".


Όπως τα πάντα στην Βίβλο, η ιστορία του "Ζιουσούντρα" είναι κλεμμένη και αλλοιώθηκε και με αυτήν τη διαφθορά, το όνομα "Νώε" αντικατέστησε το "Ζιουσούντρα". Το όνομα "Νώε" είναι ψεύτικο και αντιπροσωπεύει τον εχθρικό "θεό". Επίσης, είναι εμφανές ότι πρόκειται για μια εβραϊκή εκδοχή της πανάρχαιας έννοιας της "Τριάδας".


"Σεμχαμεφόρας" "Το όνομα του θεού που αποτελείται από 72 μέρη". Ένα θεϊκό όνομα με 216 γράμματα που προέρχεται από την Έξοδο 14:19-21. Καθένα από τα τρία χωρία που χρησιμοποιούνται περιέχει 72 γράμματα, τα οποία στην συνέχεια διατάσσονται βουστροφηδόν για να προκύψουν οι 72 συλλαβές του ονόματος."¹


Το Σεμχαμεφόρας τελικά συμπυκνώθηκε σε ΓΧΒΧ, στην εβραϊκή εκδοχή του τετραγράμματου, η οποία αποτελεί τον ιουδαϊκό/χριστιανικό "θεό".


Έξοδος 14:

14:19 "Επειτα από αυτά ο άγγελος του Θεού, ο οποίος επροπορεύετο από το στρατόπεδον των Ισραηλιτών ανήλθε προς τα άνω και μετέβη όπισθεν του στρατοπέδου. Υψώθη επίσης και η στήλη της νεφέλης που ευρίσκετο εμπρός από αυτούς και εστάθη όπισθεν αυτών."


14:20 "Η νεφέλη δηλαδή αυτή παρενετέθη μεταξύ του στρατοπέδου των Αιγυπτίων και του στρατοπέδου των Ισραηλιτών και εκεί εστάθη. Εγινε δε σκότος και πυκνή ομίχλη. Επέρασεν η νύκτα και δεν ήλθον εις επαφήν το ένα με το άλλο τα δύο στρατόπεδα."


14:21 "Ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του εις την Ερυθράν Θάλασσαν και αμέσως ο Θεός εξαπέλυσε καθ' όλην την νύκτα ισχυρότατον νότιον άνεμον εις την θάλασσαν, διηρέθη το ύδωρ εις δύο και έκαμε ξηρόν τον πυθμένα της θαλάσσης."


Για να προκύψει το όνομα, οι τρεις στίχοι γράφονται στα εβραϊκά με εναλλασσόμενες γραμμές προς αντίθετες κατευθύνσεις, δίνοντας 72 στήλες των 3 γραμμάτων η καθεμία. Αυτά τα 72 ονόματα των τριών γραμμάτων θεωρούνται ότι ενισχύουν τις δυνάμεις του εβραϊκού τετραγράμματου και διαιρούνται σε τέσσερις ομάδες των 18, με κάθε διαίρεση να κυβερνάται από ένα από τα τέσσερα γράμματα του ονόματος ΓΧΒΧ. ²


Απόφθεγμα Ραββίνου:

"Στα εβραϊκά το τετραγράμματον, το οποίο στα Ελληνικά σημαίνει "τα τέσσερα γράμματα", είναι "ΓΧΒΧ", αποτελώντας το μυστικό όνομα του θεού." ³


Το όνομα του "θεού" στην εβραϊκή θρησκεία θεωρείται τόσο ιερό, που δεν πρέπει να προφέρεται και κρατείται μυστικό. Η προφορά του θεωρείται στην εβραϊκή παράδοση ασυγχώρητη ιεροσυλία. YHVH: το Αγγλικό ισοδύναμο των εβραϊκών γραμμάτων Yod He Vau He. Έξω από τον ναό, προφέρεται "Adonai" (Adoshem: "Κύριέ μου").4


Οι χριστιανοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ανεπαρκή γνώση της εβραϊκής στίξης και φωνητικής, το αντικατέστησαν το 1518 με μια παραμορφωμένη μορφή της λέξης "Γιαχβέ", "Ιεχωβάς". 5


Άλλα ψευδώνυμα του εβραϊκού "θεού" περιλαμβάνουν:


Ο λόγος για τον οποίο τα αναλύω όλα αυτά με τόση λεπτομέρεια, είναι επειδή ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με αυτό. ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΛΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ! Όταν λες "Σεμχαμεφόρας", στην πραγματικότητα λες "Χαίρε Γιαχβέ" και όχι "Χαίρε Σατανά". Αυτό οφείλεται στην άγνοια εκείνων που το προωθούν.


1 The Magician's Companion, A Practical & Encyclopedic Guide to Magical & Religious Symbolism ©1993- Δεύτερη έκδοση, έκτη εκτύπωση, 2001, σελίδα 539

² Ομοίως, σελίδα 289

³ The Handbook of Jewish Knowledge by Nathan Ausubel ©1964 σελίδα 401

Ομοίως

Ομοίως, σελίδα 402

Ομοίως, σελίδα 184