Σατανικές Διδαχές

Γεζίντι: Οι Σατανιστές του Ιράκ

Αλ-Τζιλβάχ

Κερέτ Αλ-Γεζίντ

Eιρήνη εις Αυτόν

Ποίημα του Σατανά

Ποίημα του Σατανά II

Ποίημα του Σατανά III