Πλανητικές Ώρες

Πλανητικές Ώρες της Ημέρας
Ώρα Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
6 (ανατολή
κατά προσέγγιση)
Ήλιος Σελήνη Άρης
Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
7 Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
8 Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
9 Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
10 Κρόνος Ήλιος Σελήνη
Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
11 Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
Άρης Ερμής
12 το Μεσημέρι
Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
13 (1 μ.μ.) Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
14 (2 μ.μ.) Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
Άρης Ερμής Δίας
15 (3 μ.μ.) Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
16 (4 μ.μ.) Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
17 (5 μ.μ.) Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη

Πλανητικές Ώρες της Νύχτας
Ώρα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18 (6 μ.μ.) Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
19 (7 μ.μ.) Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
20 (8 μ.μ.) Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
21 (9 μ.μ.) Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
22 (10 μ.μ.) Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
23 (11 μ.μ.) Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
Μεσάνυχτα Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
1 Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
2 Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
3 Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
4 Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
5 Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης


Πλανήτες: Τα Ζώδιά τους, οι Οίκοι και οι Όψεις

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΑΖΕΛ