Η δημιουργία, το DNA 
και οι Νουκλεοτιδικοί δεσμοί


"Έχω επιτρέψει την δημιουργία τεσσάρων ουσιών, τεσσάρων χρόνων και τεσσάρων γωνιών: γιατί αυτά είναι απαραίτητα πράγματα τα πλάσματα."
-Πατέρας Σατανάς


Το Μαύρο Βιβλίο του Σατανά, Κεφάλαιο 4

 

 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 

© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries;
Αριθμός Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσσου: 12-16457